Om vår kiropraktiske klinikk

Klinikken har over 40 års erfaring og klinisk kompetanse. Ved en allsidig tilleggs- og etterutdannelse behandler vi funksjonsproblemer i muskel- og skjelettsystemet enten det er i rygg/bekken eller kraniet. Vi er stadig på profesjonelle etterutdannelsesseminarer for kiropraktorer for å holde oss oppdatert på de beste behandlingstilbud som kan gagne våre pasienter.

Bredt og matnyttig behandlingstilbud til våre pasienter

Klinikken ble startet i 1975 av 2 kiropraktorer, Gunnar Sveindal D.C., utdannet ved Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa, USA, graduerte i 1974, og Ann-Kristin Brodin som graduerte fra Universitetet i Odense i Danmark. Klinikken drives pr. dags dato av Gunnar Sveindal. Ann-Kristin har fortsatt sin karriere et annet sted.

Klinikken har et bredt og matnyttig behandlingstilbud til våre pasienter, og en filosofi, nemlig å sette pasienten i sentrum og har som mål å hjelpe flest mulig pasienter ved den behandling som fungerer best for den enkelte. Hos oss behandler vi pasienten som et individ med ulike særpreg og personlighet enten man er et spedbarn eller senior over 80. Grunnfundamentet til klinikken vår er bygget på lang erfaring og bred kompetanse i de ulike aspekter av kiropraktisk behandling, enten det gjelder spedbarnsbehandling eller geriatriske pasienter.

Gunnar Sveindal

Utdannet ved det mest renommerte kiropraktoruniversitet i USA: Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa. Ferdig utdannet kiropraktor i 1974 og tok et halvt års etterutdannelse i USA innen spesifikke kiropraktiske teknikker og behandlinger før han vendte hjem til Moss. Etter kort tid flyttet til Halden da det var den siste byen i Østfold som ikke hadde en etablert kiropraktor. Har jobbet som aktiv kiropraktor i over 38 år og har nå sin hovedpraksis i Strömstad, Sverige.

Pasienten i sentrum, alltid!

Gunnar Sveindal var aktivt med i ANSA, USA slik at kiropraktorstudentene etterhvert fikk anerkjennelse og studievilkår som sikret fremtidig statlig støtte til utdannelsen. Dette resulterte i at utenlandsstudentene fikk den økonomiske hjelp og støtte som var relevant.

Han var også aktiv i medisinske støtteapparat i Vålerenga Fotballklubb i 83-84. Dessuten var han medlem av etisk råd i Norsk Kiropraktor Forening i en del år. Han har tatt regelmessige etterutdannelse i både USA, England, Sverige, Danmark og hjemme i Norge for å spesialisere seg innen spesifikke behandlingsområder og teknikker.

Gunnar Sveindal har spesielt god erfaring med spedbarnsbehandling og kraniebehandling og var bl.a. ansvarlig for at det første organiserte Cranial Workshop ble arrangert i Norge i 2010 – 2011. God klinisk erfaring og et meget godt samarbeid med andre utøvere av medisinsk og alternativ behandling. Har som motto å prøve å sette pasienten i sentrum og å oppnå best mulige resultater gjerne i samarbeid med andre profesjonelle helseutøvere.

Boka ett möte med en kiropraktor i Strømstad idag

Vi är flexibla och svarar snabbt