Kiropraktikk-behandling

Vi har lang erfaring med kiropraktikk, og kan hjelpe deg med å lindre en rekke smerter i kroppen. Bestill gjerne time på vår avdeling i Strömstad for god og effektiv hjelp.

Vi kan hjelpe med

Nakkesmerter

Med skulder- og arm-smerter, hodepine eller svimmelhet relatert til dysfunksjon i nakkeregionen eller kraniet.

Bekkenproblematikk

Sannsynlig det det mest vanlige funksjonsproblem hos kvinner. Bekkenet til kvinnen er utrolig viktig mht. barnefødsel og det er mange vitale organer som befinner seg her og er avhengig av en optimal funksjon, og behandling av bekkenet kan hjelpe kvinner til å ha mindre smerter og god gjennomstrømning av blod,nerver, energi og lymfevæske slik at funksjonen er god og helsebringende.

Arm- og fotproblemer

Det er mange som har vondt i ankel, fot, kne, skulder, albue og håndledd- og fingerproblematikk. Dette er områder som vi kan evaluere og behandle eller sende videre til ortopedisk vurdering og behandling.

Korsryggsmerter m/ eller ikke- utstråling

Problemene må behandles på en forsvarlig måte slik at smertene og symptomene avtar. Det kreves et utvalg av ulike behandlinger for å oppnå optimale resultater om dette er kroniske smerter.

Kranialdysfunksjon

Dvs. symptomer som har sammenheng med traumer i kraniet enten som spedbarn eller traumer mot hodet som gir en nedsatt funksjon i kranialbevegelsen og sirkulasjon av cerebralspinalvæske, som er vitalt for optimal funksjon av Sentralnervesystemet og kan forebygge alvorlige lidelser og diagnoser som f.eks. ADHD og hodesmerter.

Spedbarns-problematikk / Kolikk

Vi har veldig god erfaring med spedbarnsbehandling enten det dreier seg om kolikk-symptomer, KISS/KIDD 
symptomer, «fright and flight» responser eller andre dysfunksjoner som de små kan oppleve. Disse problemene/lidelsene har vi meget god erfaring med og har gode resultater å vise til. Vi er kjempeglad i våre spedbarnspasienter!

Livskvalitet

Regelmessig kiropraktorbehandling kan forebygge problemer i muskel- og skjelettsystemet og de organer som får nervetilførsel fra nervesystemet og de tilsvarende områder i kroppen som trenger optimal nerve- og organfunksjon. Regelmessig kiropraktorbehandling kan optimalisere funksjonen i muskel-nerve-og skjelettsystemet slik at funksjonen i bevegelsesapparatet fungerer optimalt.

Brystryggsmerter

Mange pasienter har smerter mellom skulderbladene og i brystet som man er bekymret for og kan til en viss grad ligne på hjerteproblematikk, men i de fleste tilfellene er dette smerter som kommer fra nakken eller brystryggen og er det vi kan kalle «Referred pain». Disse symptomene kan i de aller fleste tilfellene behandles med gode resultater av en god kiropraktor og pasientene vil merke god fremgang på kort tid.

Geriatriske pasienter

Gamle mennesker med sine kroniske smerter eller akutte problemer er en av våre spesialiteter- de har avgjort behov for behandling, hjelp og omsorg.

Magesmerter / allergi / organiske funksjonsproblemer

Kan påvirkes på en positiv måte dersom dette har sammenheng med nervetilførselen til vitale organer og funksjoner. Nervesystemet og energibanene har en avgjort viktig påvirkningskraft på optimal funksjon i ovennevnte områder dvs. at man også kan forebygge funksjonsforstyrrelser ved regelmessige kiropraktikkbehandlinger.

Boka ett möte med en kiropraktor i Strømstad idag

Vi är flexibla och svarar snabbt